Privacy                                                             

Van kracht vanaf 01-01-2024

Vers Vlees Voor Dieren, gevestigd aan 10 Route de Cercy / sur la route in Biches, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens contactgegevens cookies zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Vers Vlees Voor Dieren
www.versvleesvoordieren.com
10 Route de Cercy / sur la route
58110 Biches
+31621838439

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Vers Vlees Voor Dieren verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hier vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:
Voor- en achternaam.
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Gegevens over jouw activiteiten op de website
Internet browser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan dit echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Om te voorkomen dat er zonder ouderlijke toestemming de gegevens over kinderen verzameld zichtbaar zijn.
Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via kvv@versvleesvoordieren.com , dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.

Vers Vlees Voor Dieren verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Vers Vlees Voor Dieren analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Vers Vlees Voor Dieren neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die een computerprogramma of -systemen neemt, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld jolanda Huijsing ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Vers Vlees Voor Dieren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Deze bewaartermijnen wordt gehanteerd:
NAW gegevens, telefoonnummer, emailadres, is het bewaartermijn onbeperkt omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
Gegevens over uw activiteit op de website en internetbrowser en apparaat type is het bewaartermijn 2 jaar omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
IP adres is het bewaartermijn zolang als wettelijk nodig is om het doel van de gegevens die zijn verzameld te bereiken.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Vers Vlees Voor Dieren verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Ik ben de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wanneer je inzage wilt hebben in de persoonsgegevens die ik over je hebt vastgelegd of wanneer je gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt je per e-mail contact opnemen met kvv@versvleesvoordieren.com  Ik zal dan binnen vier weken laten weten welke persoonsgegevens ik omtrent jou verwerkt en of ik aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering kan voldoen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

De volgende maatregelen zijn er genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
 TLS (voorheen SSL) Jouw gegevens worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk

Cookies.

Cookies die worden zijn functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies worden gebruikt met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden er analytische cookies geplaatst. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Alles over de Privacyverklaring persoonsgegevens contactgegevens cookies vind u hierboven