Algemene voorwaarden

Hier onder tref je de algemene voorwaarden aan van Vers Vlees Voor Dieren aan die van kracht zijn vanaf 01/01/2024.


In de algemene voorwaarde staat belangrijke informatie voor jou als koper.
Lees dit goed door en sla het op of print het uit. Je kunt ze dan namelijk altijd terug lezen.
Alle artikelen op de website zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
U kunt alleen bestellen via de site.
De bestellingen kunnen alleen op afspraak afgehaald worden op het adres van Vers Vlees Voor Dieren.
Bestellingen worden dus per email bevestigd.
Indien u niet tevreden bent over een product, neem daarom contact met mij op dan los ik het op.
Vers Vlees Voor Dieren behoud ten alle tijden het recht om de prijzen van de producten aan te passen.

Identiteit web site.

www.versvleesvoordieren.com
Jolanda Huijsing
10 Route de Cercy / sur la route
58110 Biches
Telefoon +31(0)621838439
E-mail adres: kvv@versvleesvoordieren.com
Siretnummer 981886294  00017

Deze website is gemaakt door M van der Burg

Deze website wordt gehost door TransIP Vondellaan 47 2332 AA Leiden KvK 24345899

Toepassingsgebied.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt deze tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Aansprakelijkheid.

Wederpartij en Vers vlees voor dieren en moeten zich houden aan Europese en nationale regelgeving betreffende gezondheidsvoorschriften. Inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (cat 3), waaronder Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad. Voor schade die (mede) ontstaat doordat de wederpartij niet handelt conform deze regelgeving, is Vers Vlees Voor Dieren op geen enkele wijze aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor schade die (mede) is ontstaan omdat de wederpartij is afgeweken van voedingsvoorschriften en die vermeld staan op verpakkingen van producten van Dogmeat BV staan.
Kijk bijvoorbeeld op Ontdooien en bewaren

Vers Vlees Voor Dieren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook als de klant onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven.

we zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door;  
Het niet naleven van de gebruiksaanwijzing, veiligheidsvoorschriften met gezondheidsrisico’s en/of (overige)handleidingen van een Product;
Het niet naleven of opvolgen van instructies en/of waarschuwingen van Vers Vlees Voor Dieren met betrekking tot een product;
Onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van een product
Bewerking, aanpassing en/of verwerking van een product
Als de koper het product gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is.

Producten / Prijzen.

Indien een product een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in bij het product vermeld.
wij zijn gerechtigd het aanbod te wijzigen of aan te passen.
Het assortiment bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product door de consument mogelijk te maken
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
Elk product bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft bijvoorbeeld:
De producten worden geleverd tegen de geldende prijzen die op de website van Vers Vlees Voor Dieren staan.
De prijs inclusief belastingen.
De wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Bestellingen / Bestelproces.

Je kiest een product dat je in het winkelmandje plaatst. Het product kan je dan nog verwijderen of wijzigen.
Voordat je de bestelling bevestigd moet je eerst de algemene verkoopvoorwaarden bevestigen. Daarna worden contact gegevens ingevuld of bij eerdere aankopen wordt er ingelogd.  
Na het plaatsen van de bestelling, ontvangt u een email dat uw bestelling is geplaatst.
Uw bestelling is alleen af te halen, wij verzenden geen producten.
Klachten over producten of levering kan je schriftelijk of per email melden bij kvv@versvleesvoordieren.com .

Betaling / Betalingsvoorwaarden.

U kunt uw bestelling contant betalen of per check bij het afhalen.
De verkoop is pas compleet als de bestelling daarna volledig is betaald. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juistheid van de bestelling te controleren en fouten onmiddellijk te melden.
De bestelling die op de website van Vers Vlees Voor Dieren wordt geplaatst is een overeenkomst. Deze is op afstand is gesloten tussen koper en verkoper. De verkoper heeft het recht om elke bestelling met de koper met wie er een geschil bestaat te weigeren of te annuleren.

Levering / Bezorgkosten.

Uw bestelling is alleen af te halen. Wij verzenden geen producten.

Uitsluiting herroepingsrecht.

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten.
De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod en althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
* Die snel kunnen bederven of verouderen; (diepvries producten en gedroogde snacks)
* Voor producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Tenslotte

Als je vers vlees voert houd je dan aan goede hygiënische regels.
Meer informatie over hygiënisch en omgaan met vers vlees, lees je bij de informatie pagina ontdooien en bewaren.

Men dient bij het voeren van KVV en B.A.R.F artikelen voorafgaande voldoende kennis en informatie te hebben ingewonnen over de risico’s en maatregelen van vers vlees voeren. De koper dient zich ervan bewust te zijn voldoende informatie te hebben ingewonnen om zo vervolgens een complete maaltijd te kunnen aanbieden aan zijn of haar hond(en) en/of kat(ten).
Vers Vlees Voor Dieren is niet aansprakelijk voor het verkeerd voeren van zijn of haar hond(en) en/of kat(ten) en de eventuele gevolgen hiervan.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)